30 styczeń 2020

XXV Samorządowy Konkurs dla Nastolatków „8 Wspaniałych”

Organizatorzy XXV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” - Wydział Edukacji UMT i Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie.
REKLAMA
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: miejskim i ogólnopolskim. Głównym jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz  upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.


Warunki zgłoszenia
  • Kandydata lub grupę może zgłosić pedagog  szkoły, wychowawca klasy,  dyrektor szkoły lub placówki, organizacja pozarządowa, rodzice, koleżanki i koledzy, a także kandydat lub grupa mogą  zgłosić się sami. 
  • Dokumentację: 
  1. wypełnioną kartę zgłoszenia 
  2. załączniki potwierdzające działalność kandydata lub grupy
  3. aktualne  zdjęcie  kandydata lub grupy  w formie elektronicznej (np. na pindrive)  
należy dostarczyć do 29 lutego 2020 r.  do sekretariatu w MDK  lub Wydziału Edukacji  UMT.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie MDK www.mdktorun.pl w zakładce „wydarzenia”.


Rozmowy Komisji z kandydatami  odbędą się 11  marca 2020 od godz. 10.00 w  MDK ul. Przedzamcze 11/15, sala  nr 101 – I piętro. O dokładnej godzinie rozmowy kandydat zostanie poinformowany po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń MDK, a laureaci zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie.  Wszyscy uczestnicy otrzymają listy gratulacyjne od członków Komisji. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane do sekretariatów zainteresowanych szkół oraz  do lokalnych mediów.

Finał Miejski: wybrana przez komisję grupa Wspaniałych zostanie uhonorowana  28 kwietnia 2020 r. podczas uroczystego finału miejskiego w MDK - otrzyma z rąk Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego odznaki Wspaniałego i dyplomy gratulacyjne jak również nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Torunia.

Etap ogólnopolski: spośród finalistów komisja dokona wyboru laureata, który będzie reprezentował  Miasto Toruń na  etapie  ogólnopolskim.  Eliminacje ogólnopolskie odbędą się 2 - 3   kwietnia 2020 roku w Warszawie.

Finał Ogólnopolski: 5 - 7 czerwcu 2020 roku odbędzie się  Finał Ogólnopolski, podczas którego zostanie ogłoszona Ogólnopolska Ósemka Wspaniałych. Wyjazd toruńskich laureatów na finał jest finansowany całkowicie przez Urząd Miasta, który zapewnia opiekę pedagogiczną, transport i noclegi. Miejsce finału jeszcze nie zostały określone przez Fundację Świat na TAK w Warszawie – organizatora edycji ogólnopolskiej konkursu.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania wyróżniających się młodych ludzi.  
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Starogardzie