XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Muzeum Michała Kajki w Ogródku - Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Dom Kultury w Orzyszu ogłaszają XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Burmistrza Orzysza - Zbigniewa Włodkowskiego, Starosty Piskiego – Andrzej Nowickiego, Dwumiesięcznika Literackiego "Topos" i "Gazety Olsztyńskiej"
REKLAMA
W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na dres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ewentualnie adres mejlowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Zbigniew Chojnowski - przewodniczący, Zbigniew Fałtynowicz i Marek Zagańczyk, którzy podczas Gali przyznania nagród wygłoszą również laudacje nagrodzonych zestawów wierszy.

Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne - 2.000, 1.000, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas gali konkursu (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Terminy: nadsyłania prac – 15 czerwca 2020 r.; rozstrzygnięcia konkursu – 5 lipca 2020 r.; gala przyznania nagród - przełom lipca i sierpnia.

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowanych w "Toposie", "Gazecie Olsztyńskiej", na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem "Konkurs". Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 087 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl


OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MICHAŁA KAJKI

Muzeum Michała Kajki w Ogródku i Dom Kultury w Orzyszu od XV edycji organizują Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki, pod patronatem dwumiesięcznika literackiego Topos oraz Gazety Olsztyńskiej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie trzech niepublikowanych i nieocenianych wierszy. Ranga konkursu z każdym rokiem wzrasta. W środowisku literackim postrzegany jest jako jeden z ważniejszych wydarzeń. W roku 2019 napłynęło ponad 175 zestawów wierszy, nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Podczas uroczystej Gali, która jak co roku odbyła się w Muzeum M. Kajki, wręczono nagrody laureatom i zaprezentowano wyróżnione utwory. W ten sposób poezja co roku powraca do miejsca, gdzie przed laty tworzył najbardziej znany mazurski poeta – Michał Kajka. W minionych latach w skład jury wchodzili m.in.: Krzysztof Kuczkowski, Dariusz Kulesza, Wojciech Kass, Przemysław Dakowicz, Erwin Kruk, Wojciech Gawłowski, Tadeusz Dąbrowski, Stanisław Stabro, Artur Nowaczewski, Teresa Tomsia. Nagrody przyznawane są twórcom współczesnej polskiej liryki, a jej laureatami byli do tej pory m.in.: Małgorzata Lebda, Jerzy Fryckowski, Łucja Dudzińska, Łukasz Jarosz, Robert Król, Marcin Cielecki, Izabela Kawczyńska.

Więcej informacji o Konkursie na stronie http://www.michalkajka.pl/konkurs-poetycki-im-michala-kajki/
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Starogardzie